Nytt automatiskt transportsystem
SwedeTrack System AB (publ) har tagit fram det hittills mest avancerade transportsystemet för befordran av personer, gods och bilar. Företaget bildades 1990 av tre ingenjörer. Sten Staxler, teknisk dr i informationsteknologi och reglerteknik, samt styrelseordf. i företaget, började arbeta med automatiska transportsystem 1970.
Vägtrafik uppkallas efter vägar, spårtrafik efter spår. Både vägar och spår är oerhört dyra att bygga. SwedeTracks automatiska system kallas, analogt efter sin trafikled, en smal stålbalk, för balktrafik (beam traffic). Den kan massproduceras i industrin till mycket lägre, och successivt sjunkande kostnader. Balkarna läggs på stålstolpar över mark, med fordonsgolven fem meter över marknivån. Installationerna av trafiklederna går mycket snabbare än att bygga vägar och spår.

För övrigt innehåller systemet fordon i form av personkabiner, med mellan ett och 32 säten, godscontainrar mellan max 7,5, 3,5 och 1,2 ton, samt bilflyttare för miljöbilar och fossildrivna bilar. I personkabinerna finns bara sittplatser, med tre successiva säkerhetsåtgärder för passagerarna. Den högsta säkerhetsnivån tillåter fordonen att köra mycket nära varandra, vilket ger väsentligt högre kapacitet än vägar och spår. Därtill kommer enkla hållplatser på marken, dit till exempel personkabinerna sänks ner och lyfts upp via en hiss från en drivvagn i balken.
Man hoppas vara ute på marknaden om fem år och har omfattande affärer på gång med stora länder i bland annat Sydasien. En kinesisk delegation kommer på besök till Sverige i juli.

Swede Track System AB (publ)

Bransch:
Transport

Telefon: 08-767 07 42
Fax: 08-437 435 58


Email:
sten.staxler@abc.se

Hemsida:
www.swedetrack.com

Adress:
Swede Track System AB (publ)
Källängsvägen 9, 2 tr
18143 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN